Vad är känt om Sveriges fjärilar?

Bild för lars
lars
2014-04-28

Saknas din hemtrakt eller favoritlokal? Kom med som övervakare!

Nu är vi i full gång med observationer för 2014 års säsong och då vore det kanske intressant att veta lite mer om var någonstans det finns rapporer om dagfjärilar och andra grupper inom ordningen Lepidoptera (nattflyn, svärmare, spinnare, mätare, mott och andra fjärilar). Kartan här visar samtliga inrapporterade, koordinatlagda lokaler med fjärilsobservationer som finns i Sverige, dvs lokaler med känd platsangivelse. Den omfattar såväl alla lokaler från Artportalen som samtliga lokaler från Svensk Dagfjärilsövervakning (fram till 2012 sam en hel del av 2013 års lokaler) och även en hel del lokaler som inventeras för nattfjärilar. 

Det kanske mest spännande är att det finns otroligt stora delar av Sverige där det aldrig rapporterats fjärilar. Pröva att zooma in i kartan eller öppna som nytt fönster. Även i tättbefolkade områden som Skåne så finns stora områden där inga fjärilar någonsin rapporterats (se bild). Längre upp i landet är rapporterna 

koncentrerade till vägar och bebyggelse och det finns stora, stora områden där i princip ingenting är känt om fjärilsfaunan. 

Flera av landets mer ovanliga arter finns i de glesbesökta områdena, till exempel brun gräsfjäril som har sitt kärnområde i Värmland och Dalarna. Arten är en av de mest hotade i Europa och bor man någonstans i Värmland eller Dalarna har man stora möjligheter att vara med och övervaka den, kanske till och med som besökare i ens trädgård.

Om du bor eller regelbundet vistas i ett område där det inte finns så många rapporter, vare sig det är Varaslätten, Härjedalen eller inre Norrbotten, så är du varmt välkommen att prova att ha en punkt eller slinga där!

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies