Kvävegynnade växter som föda lockar fjärilar norrut i Sverige!

2012-11-22

Kartfjäril, vårgeneration  Foto Lars Pettersson

Tillsammans med Linnéuniversitetet,  Högskolan i Gävle och Helmholtz Centre for Environmental Research i Tyskland har vi funnit att valet av föda påverkar expansionsmönster bland olika fjärilsarter och skriver om det i tidskriften Proceedings of the Royal Society Series B.

Fjärilsmöte i Holland

2012-03-30

Nu är mötet Future of Butterflies in Europe III i full gång i holländska Wageningen. Deltagare från hela världen berättar om övervakning av fjärilar, naturvårdsåtgärder, pollinatörer i fjällen, hur man anlägger en insektsvänlig trädgård och mycket mer.

Trädgårdsfixande inför Olympiska Spelen

2012-02-22

Det är ganska mulet, slaskigt och senvintrigt utanför fönstret här i Lund och då kan kanske lite sommarblommor vara trevligt? I det här reportaget ser man lite om hur man förberett för att gynna pollinatörer inför Olympiska Spelen i London nu i sommar.

Mera fjärilar på BBC

2012-01-25

Med fortsatt kallt och snöigt kan det vara kul att titta mer på vad som dyker upp framåt sommaren. Här kommer ett klipp på engelska från BBCs serie Life in the undergrowth från 2005. Det ni ser är lite av hur tillvaron är om man råkar vara en alkonblåvinge, Phengaris alcon, eller för den delen hur det kan vara om man är en av de rödmyror av släktet Myrmica som alkonblåvingen lurar till att föda upp dess larver. Mer om både samspelet mellan fjäril och myra och hur det går för Phengaris alcon i Sverige kan ni läsa i svenska Rödlistans artfaktablad för alkonblåvingen.

Fjärilar på BBC

2012-01-25

Nya fjärilar i Skåne

2012-01-19

Ormbunksfly, Callopistria juventina, nykomling i den svenska faunan

I senaste numret av Sveriges Entomologiska Förenings tidskrift Entomologisk Tidskrift kan man läsa en artikel som Markus Franzén och jag skrivit om hur nya storfjärils-arter (dagfjärilar, svärmare och spinnare, nattflyn, mätare & mott mfl) tillkommit i den skånska faunan under perioden 1973-2009.

Av totalt 910 arter som setts i Skåne vid 2009 års slut hade 37 nya arter kommit hit. Nattflyn ökar snabbare än de andra grupperna.

Europas fjärilar och fåglar hinner inte med klimatet

2012-01-12

Kartfjäril - en snabbt expanderande art i Sverige. Foto Lars Pettersson

En alldeles färsk studie som publicerats nu i veckan i Nature Climate Change visar
att temperaturökningen i Europa går snabbare än vad fåglar och fjärilar hinner med. En grupp forskare spridda över kontinenten har med hjälp av fjärils- och fågelövervakare kartlagt hur djuren svarat på klimatet från 1990 till 2008. Under perioden har Europa blivit allt varmare och i snitt så har en given temperatur flyttat sig 250 km norrut. Fågelvägen motsvarar det sträckan Malmö-Göteborg.

Juldags

2011-12-21Nu är det snart dags att ta ledigt från fjärilsgrejandet ett tag. Julen står för dörren och det finns många saker att greja innan lördag. Men först ska jag ta en tur upp på Ekologihusets tak och titta till takfällan så det inte sitter några nattfjärilar i den. Det kan inte vara så skoj att sitta i en plywood-låda över julhelgen och undra hur man hamnade där. Men det har inte flugit så mycket på ett tag nu, mest ett och annat svartprickigt plattfly, Conistra rubiginosa. Fast oftast har det varit tomt i lådan. Så är det ju å andra sidan ganska kallt och blåsigt. Det är med andra ord synd om stackars plattflyet. Och inte har det många vänner på Facebook.

Möte om EUs habitatdirektiv

2011-12-09

Richard Ottvall berättar

Vi har många arter och habitat i Sverige som skyddas via EUs habitatdirektiv. Under torsdagen och fredagen har det varit möte på Naturvårdsverket i Stockholm där man gått igenom planer för hur man ska kunna övervaka de här skyddade arterna och habitaten på ett långsiktigt sätt. Arbetet med att ta fram planerna har rullat på under 2010 och 2011. Under 2013 ska alla EUs länder leverera skattningar på hur det går för det som skyddas i direktivet. Den här typen av rapporter ska levereras vart sjätte år, 2007 kom den första och 2013 är det alltså dags för nästa. För fjärilarna är det tolv arter som Sverige förväntas hålla uppsikt över att de har det bra (inom parentes anges hur pass hotade de är i Sverige enligt den svenska rödlistan):

Fjärilspunkten inför vintern

2011-12-08

Sidor

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies