Ny rapport: tillståndet i Europas ekosystem

2016-02-22

Europeiska miljöbyrån (EEA) i Köpenhamn släpper idag en ny rapport om tillståndet hos Europas ekosystem: "Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges". 

I rapporten som går att ladda ner här  kan man läsa om vad man känner till och var det finns kunskapsluckor.

I rapporten sammanfattar Europeiska miljöbyrån sina viktigaste slutsatser så här:
 

  • Några av de mest känsliga ekosystemen som exempelvis hedar, våtmarker och sjöar & vattendrag är koncentrerade till ett begränsat antal länder vilket gör dem sårbara
  • Många av dessa sårbara ekosystem är inte skyddade inom  Natura2000, marina reservat eller andra typer av skydd.
  • Status för mer än hälften av alla arter och habitat som omfattas av EUs Habitatdirektiv klassas idag som "otillfredställande" och deras bevarandestatus är till största delen minskande eller stabila, med endast ett fåtal som tillståndet förbättras för.
  • Habitatförändring (som omfattar förorening, habitatförlust och habitatfragmenering) har den största effekten på ekosystemen idag. Övergödning och föroreningar ökar fortfarande och och alla typer av ekosystem står inför ökande problem på grund av klimatförändringar och invasiva främmande arter.

 

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies